مسئول غرفه رادیو تبسم در گفتگو با ستاد خبری اولین دوره نمایشگاه رسانه های انقلاب اسلامی گفت: رادیو تبسم یک رادیو تازه کار است که با رویکرد طنز اسلامی در حال فعالیت است. ۱۰ نفر عضو رادیو و از فعالین و گردانندگان آن هستند و در حال گسترش رادیو طی ماه های آتی هستیم.